Dr. Willy Sier

Dr. Willy Sier is universitair docent binnen de afdeling Antropologie van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek focust zich op vragen over mobiliteit en identiteit, die ook terugkomen in haar onderwijs, waaronder in het vak Nationalisme & Racialisering dat ze doceert in de bachelor antropologie.

Willy doet vooral onderzoek in China, waar ze zich verdiept in gender en familierelaties in de op rap tempo urbaniserende en diversifiërende Chinese maatschappij. Ze maakt gebruik van visuele methode in haar onderzoek en produceert zowel geschreven als visuele output. Willy deed zowel haar PhD (2020) als postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, en heeft ook tijd doorgebracht in Oxford en Parijs (INALCO).

Hoe beïnvloeden processen van sociaaleconomische verandering ideeën over identiteit, familie en gender in de Chinese maatschappij?

Als UYA-lid hoopt Willy aandacht te besteden aan het open en toegankelijker maken van de academische wereld en het bevorderen van de relatie tussen wetenschap en maatschappij.

Willy Sier is sinds 2023 lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers.