Dr. Silvia Mihaila

Dr. Silvia Mihaila behaalde haar bachelor Scheikunde en Natuurkunde in Roemenië. Ze promoveerde aan de Universiteit van Minho in Portugal en vervolgde haar onderzoek als Marie Curie postdoc binnen het Department Urologie van het Radboud UMC voordat ze naar het UMC Utrecht kwam voor een project over bioartificiële nieren. Op het moment is ze betrokken bij het REMODEL project wat gericht is op de ontwikkeling van onderzoeksmodellen voor infectie, kanker en weefselregeneratie.

Silvia is universitair docent van in vitro ziektemodellen binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het doel van haar werk is om gehumaniseerde in vitro systemen te ontwikkelen om pathologische complicaties geassocieerd met nierfalen na te bootsen en hiermee ziektemechanismen en mogelijke therapeutische doelen te ontrafelen.

Kunnen we menselijke lichaamsdelen maken in het lab?

Silvia Mihaila is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2021.