Dr. Sanne Akerboom

Dr. Sanne Akerboom (foto: Ed van Rijswijk)

Sanne Akerboom is universitair docent Recht en Governance van de Energietransitie aan het Copernicus Instituut voor Duurzamelijke Ontwikkeling, Universiteit Utrecht en directeur van het Sustainable Industry Lab. Ze studeerde rechten en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ze onderzoekt de energietransitie vanuit een juridisch en sociaal wetenschappelijk perspectief. Recentelijk richt ze zich op het transformatief recht voor duurzaamheid en de energietransitie. Ze behandelt regulatieve en governance structuren voor hernieuwbare elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving en de energie-intensieve industrie. Haar werk focust zich op de rol van het recht en van overheden in de energietransitie en haar relatie tot de maatschappij, inclusief het concept ‘Eerlijke Transities’.

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen en hoe kunnen regelgeving en governance een eerlijke transitie promoten?

Sanne Akerboom is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2022.