Dr. Rianne Dekker

Dr. Rianne Dekker is universitair docent binnen het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Als socioloog onderzoekt zij hoe online vormen van sociale organisatie zich verhouden tot het openbaar bestuur. Haar onderzoek richt zich op twee belangrijke sociale vraagstukken waarin dit speelt: 1) migratie en integratie; en 2) openbare orde en veiligheid. Ze gebruikt co-design methoden, waaronder living labs om niet alleen theoretische lessen te trekken, maar ook maatschappelijke impact te creeren. Rianne is coordinator van het masterprogramma 'Bestuur en Beleid' en geeft onderwijs in de master en minor. 

Hoe gaan burgers via sociale media om met maatschappelijke vraagstukken en hoe kunnen overheden hiervan profiteren?

Rianne Dekker is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2021.