Dr. Pooyan Tamimi Arab

Pooyan Tamimi Arab
Dr. Pooyan Tamimi Arab

Pooyan Tamimi Arab is universitair docent Religiewetenschap. Voordat hij promoveerde op culturele antropologie in Utrecht, studeerde hij kunstgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de New School for Social Research. Pooyans onderzoek combineert de antropologie van religie met politieke filosofie, waarbij de nadruk ligt op vragen rondom tolerantie, neutraliteit en publieke rede. Hij ontving een Veni-beurs in 2018 en is onderdeel van het bredere onderzoeksproject "Religious Matters in an Entangled World: Things, Food, Bodies and Texts as Entry Points to the Material Study of Religion in Plural Settings."

Waarom zijn religieuze vormen belangrijk voor tolerante, pluralistische samenlevingen?

Pooyan Tamimi Arab is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2020.