Dr. Mira Scholten

Dr. Miroslava Scholten
Dr. Mira Scholten

Miroslava (Mira) Scholten is universitair hoofddocent van Europees Recht. Haar onderzoek richt zich op de sociale en academische uitdaging van het verbeteren van recht en beleid binnen Europa. In 2016 heeft ze een Veni-beurs ontvangen voor het project 'Gedeelde handhaving, maar gescheiden controles in de EU - hoe zorgen we dat dit werkt binnen de democratie en de rechtsstaat?'

Mira heeft een diploma in Internationale Betrekkingen (uit Rusland en Amsterdam (UVA), beide met onderscheiding) en is Master in Laws in Internationaal en Europees Recht (UVA). Ze verdedigde haar proefschrift over de politieke verantwoording van onafhankelijke agentschappen van de EU en de VS in Maastricht.

Hoe zorgen we dat beleid en wetten werken?

Mira Scholten is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers.