Dr. Michelle van Vliet

Dr. Michelle van Vliet is universitair hoofddocent Fysische Geografie. In haar onderzoek kijkt ze naar de gevolgen van wereldwijde veranderingen op de beschikbaarheid en kwaliteit van watervoorraden voor energie- en voedselproductie en ecosystemen. Na haar promotie aan Wageningen University heeft ze een Niels Stensen Fellowship gekregen om haar onderzoek door te zetten aan IIASA en Princeton University. Als onderdeel van haar VENI project ontwikkelde ze en een nieuw concept van waterschaarste waarin ook waterkwaliteit wordt meegenomen. Michelle heeft recentelijk een ERC Starting Grant en VIDI-beurs ontvangen om de interacties tussen schoon water en energiebronnen te bestuderen, en om de drijfveren en oplossingen voor waterschaarste tijdens droogte en hittegolven in regio's over de hele wereld te analyseren.

Hoe kunnen we zorgen voor voldoende en schone watervoorraden in onze veranderende wereld?

Michelle van Vliet is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2021.