Dr. Magdalena Harakalova

Dr. Magdalena Harakalova

Magdalena Harakalova studeerde Geneeskunde in Slowakijke en kwam naar Utrecht om de genetica achter menselijke ziektes te bestuderen. Ze promoveerde in Utrecht in 2013 en ontving een Veni-subsidie in 2016 en een European Research Area (ERA-CVD) beurs in 2019 om de moleculaire achtergrond van genetische hartziektes te bestuderen. Magdalena is universitair docent Translational Cardiovascular Epigenomics binnen het Regenerative Medicine Utrecht (RMU) centrum en het departement Cardiologie van het UMC Utrecht. 

Waarom bepaalt DNA niet het lot van een hart?

Magdalena Harakalova is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2020.