Dr. Katharine Fortin

Katharine Fortin is universitair docent aan het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. De afgelopen jaren heeft ze de manier bestudeerd waarop verschillende juridische kaders bescherming bieden voor mensen die leven in gebieden die onder controle staan van gewapende groepen. Hierbij bouwt ze sterk voort op de literatuur van conflictstudies en ‘rebel governance’, en probeert ze met haar onderzoek te begrijpen hoe internationaal recht  de complexiteit van het alledaagse leven in deze gebieden kan (en moet) aankaarten. 

Katharine komt oorspronkelijk uit Londen, en werkte in de rechtspraktijk Norton Rose Fullbright, de ICC en de ICTY voordat ze begon in de academische wereld. In 2015 rondde ze haar PhD cum laude af en haar boek The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law won in 2018 de Lieber prijs. Momenteel werkt ze aan een Veni project genaamd ‘Dangerous Liaisons: Civilian Agency, Armed Groups and International Law’ en is ze de oprichter en co-editor van de Armed Groups and International Law blog.

De antwoorden kunnen niet alleen in het recht liggen, maar moeten ook daarbuiten gevonden worden.

Gebouw-icoontje voor REBO.
Dr. Katharine Fortin
Internationaal Recht en Mensenrechten

Katharine Fortin is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2022.