Dr. Karin Jongsma

Dr. Karin Jongsma

Dr. Karin Jongsma is universitair hoofddocent Bioethiek aan het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze promoveerde op medische ethiek aan het Erasmus Medisch Centrum in 2016. Haar werk richt zich op de ethiek van nieuwe technologieën, voornamelijk rondom digital health, medische AI en de ethiek van patiëntbetrokkenheid. Naast haar onderzoek is ze actief binnen verschillende commissies en adviesraden, waaronder het Institutional Review Board van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, lid van VeRS (beleidsadvies) en voorzitter van de Patiënten Adviesraad van IPSpine. 

Hoe kan kunstmatige intelligentie verantwoord worden toegepast in de geneeskunde?

Karin Jongsma is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2021.