Dr. Jorke Kamstra

Dr. Jorke Kamstra (foto: Ed van Rijswijk)

Jorke Kamstra is universitair docent aan de Division of Toxicology, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), aan het departement Population Health Sciences, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Zijn interesse ligt in hoe chemicaliën in onze omgeving, zoals hormoonontregelaars, bewegen aan de hand van complexe mechanismen die genexpressie aandrijven, wat tot ziekte kan leiden. Hij focust zich met name op het ontcijferen hoe deze epigenetische mechanismen gen-paden aandrijven en hoe epigenetische herprogrammering verweven is met deze processen.

Hij doceert Endocrine, Reproductive and Developmental toxicology in BSc en MSc programma’s en co-coördineert de Toxicology Track in het nieuwe GSLS programma Health and Environment.

Om chemische risicoanalyses te verbeteren moeten we begrijpen hoe en in hoeverre chemicaliën moleculaire biologische mechanismen beïnvloeden die tot ziekte leiden.

Jorke Kamstra is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2022.