Dr. ir. Wilma Steeneveld

Dr. ir. Wilma Steeneveld

Wilma Steeneveld is universitair docent aan de Faculteit Diergeneeskunde, departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. In haar werk maakt Wilma gebruik van sensorische en andere soorten data beschikbaar in melkveehouderijen om melkboeren te ondersteunen in het maken van beslissingen over de gezondheid en het welzijn van hun koeien. 

Na haar promotie aan Universiteit Utrecht is zij vertrokken naar Wageningen Universiteit voor haar postdoc-onderzoek. In deze periode kreeg zij een Veni-beurs. In 2015 keerde zij terug naar Universiteit Utrecht. 

Hoe kunnen we boeren helpen keuzes te maken over gezondheid en welzijn in melkveeboerderijen?

Wilma Steeneveld is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.