Dr. Hieke Huistra

Dr. Hieke Huistra

Hieke Huistra is universitair docent wetenschapsgeschiedenis aan het Freudenthal Instituut en het Descartes Centre. Haar huidige onderzoek richt zich op de veranderende rol van de geneeskunde in geboorte en dood. Eerder publiceerde ze over anatomische collecties, dikheid en digitale geesteswetenschappen. Ze doceert in cursussen over academische integriteit. Naast haar werk aan de universiteit schrijft ze een tweewekelijkse column in Trouw over hoe wetenschap werkt.

Hoe werden geboorte en dood medische gebeurtenissen?

Hieke Huistra is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.