Dr. Dorothea Gädeke

Dr. Dorothea Gädeke (foto: Ed van Rijswijk)

Dorothea Gädeke is universitair hoofddocent Sociale en Politieke Filosofie. Haar onderzoek richt zich op de intersectie tussen macht en onderdrukking, structurele ongelijkheid en democratie. In haar eerste monografie analyseert ze hoe het promoten van democratie in andere landen is veranderd in een politiek van onderdrukking. Momenteel richt ze zich op de rol van weerstand in de theorie over vrijheid. Haar interesse in Afrikaanse filosofie weerspiegelt haar inzet om relaties van onderdrukking in de filosofie en de academische wereld aan te kaarten. Dorothea is programmadirecteur van het interdisciplinaire BA programma PPE (Politics, Philosophy, Economics – plus History).

Kunnen we volledig begrijpen wat vrijheid betekent zonder de ervaring van het weerstand bieden tegen onvrijheid, ofwel, van het weerstand bieden tegen bestaande vormen van slavernij of onderdrukking?

Dorothea Gädeke is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2022.