Dr. Dong Nguyen

Dr. Dong Nguyen (foto: Ed van Rijswijk)

Dong Nguyen is universitair docent Natural Language Processing (NLP) bij het Departement Informatica. Hiervoor was ze onderzoeksfellow aan het Alan Turing Instituut (Verenigd Koninkrijk). Ze behaalde haar PhD aan de Universiteit Twente. In 2019 won ze de KNAW Early Career Award, en ontving een Veni-beurs. Op de UU geeft ze les in het masterprogramma van Kunstmatige Intelligentie. In haar onderzoek focust ze op het snijpunt van NLP en computationele sociale wetenschappen.

Hoe kunnen we NLP-systemen ontwikkelen die de sociale aspecten van taal modelleren?

Binnen UYA hoopt Dong bij te dragen aan het demystificeren van AI. Momenteel wordt het publieke debat rondom AI gedomineerd door extremen: vaak wordt AI overhyped, of weggezet als bedreiging voor de samenleving. Nguyen brengt graag een meer genuanceerde blik. Ze geeft les over NLP en machine learning aan een breed publiek, onder anderen UU-studenten en overheidsmedewerkers. Ze denkt graag na over manieren om technische concepten uit te leggen op een simpele manier.

Daarnaast heeft Dong sinds haar tijd als PhD-student gewerkt aan het dichten van het gat tussen de computerwetenschappen en de sociale wetenschappen, bijvoorbeeld door evenementen te organiseren over deze onderwerpen. Bij UYA hoopt ze verder te gaan met het stimuleren van interdisciplinair onderzoek.

Dong Nguyen is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2023.