Dr. Brianne McGonigle Leyh

Dr. Brianne McGonigle Leyh.

Brianne McGonigle Leyh is universitair hoofddocent bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht. Zij is een advocaat die is gespecialiseerd in mensenrechten, de rechten van slachtoffers, verantwoording op het gebied van grove schendingen van mensenrechten en het overdragen van rechtvaardigheid (transitional justice). Naast haar onderzoek en onderwijs, zit ze in het bestuur van de Netherlands Quarterly of Human Rights, in de adviesraad van het Nederlands Helsinki Comité en is ze senior adviseur bij de Public International Law & Policy Group.

Hoe ben je advocaat van de vrede?

Brianne McGonigle Leyh is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2017.