Dr. Anouk Keizer

Dr. Anouk Keizer

Dr. Anouk Keizer is universitair docent in het departement Pyschologie Functieleer aan de Universiteit Utrecht in het Dijkermanlab. Ze is geïnteresseerd in de (affectieve) aanrakingsperceptie en de rol hiervan in mentaal welzijn. Ook onderzoekt ze hoe gezonde en psychiatrische patiënten hun lichaam ervaren en waarnemen. Ze islid van het Helmholtz Instituut en de Utrecht Research Group for Eating Disorders. 

Welke processen vormen de manier waarop wij ons lichaam waarnemen en gebruiken?

Anouk Keizer is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2021.