Dr. Annemarie Kalis

Dr. Annemarie Kalis

Annemarie Kalis is universitair docent bij het Departement Filosofie en Religiewetenschap. Ze heeft zowel een filosofische als een psychologische achtergrond; in 2009 promoveerde ze op het verschijnsel akrasia oftewel wilszwakte. Haar Veni onderzoek richt zich op de vraag wat attitudes (zoals overtuigingen en oordelen) precies zijn, en hoe je ze kunt meten. Ook houdt ze zich bezig met morele ontwikkeling.

Hoe maak je chocola van het idee dat mensen 'rationele wezens' zijn?

Annemarie Kalis is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2017.