Dr. Angelos Krypotos

Angelos Krypotos is universitair docent aan het departement Klinische Psychologie. Hij behaalde zijn PhD in Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2015. Angelos bestudeert manieren om maladaptief gedrag bij chronische pijn en mentale afwijkingen te voorspellen en behandelen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in open science onder klinisch psychologen, en in moderne analysetechnieken voor gedragsdata. Hij ontving financiering voor zijn onderzoek van NWO en FWO.

Hoe kunnen we maladaptief gedrag voorspellen en behandelen?

Als UYA-lid hoopt Angelos bij te dragen aan de verdere implementatie van open science bij verschillende faculteiten. Hij wil hiervoor samenwerken met de ethische commissies van de UU. Daarnaast is hij van plan om onafhankelijke software te ontwikkelen die helpt om open science makkelijker te implementeren over de gehele universiteit.

Angelos Krypotos is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2023.