Dr. Amir Raoof

Dr. Amir Raoof
Dr. Amir Raoof

Amir Raoof is universitair docent bij Hydrogeologie en Geochemie. Hij studeerde in Iran en kwam via Californië in Utrecht terecht, waar hij ook promoveerde. Hij combineert zijn werk aan de UU met een Europees onderzoeksproject bij het instituut Deltares. Zijn onderzoek richt zich op het effect van stoffen op een poreuze bodem. Amir heeft een Veni-subsidie gekregen in 2014 en recent een STW Open-Mind 2016 award.

Hoe bewegen vloeistoffen zich door verschillende typen poreuze materialen?

Amir Raoof is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2017.