Het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE) houdt zich bezig met de relatie tussen regulering en handhaving en het samenspel tussen de nationale, Europese en andere overheidsniveaus. evenals met de private elementen van regulering en handhaving. RENFORCE is onderdeel van het departement Rechtsgeleerdheid.

Onze informatie is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels.