Onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten

logo Rijksoverheid horizontaal

Ucall-onderzoekers Eddy Bauw (projectleider), Emanuel van Dongen (projectsecretaris) verrichten in samenwerking met Martijn van Kogelenberg en Michiel van Rede (verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht), een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Ucall-onderzoekers Ivo Giesen en Esther Engelhard treden op als adviseurs. Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het (rechts-)vergelijkende onderzoek betreft de vigerende algemene en specifieke wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in Nederland, België en Duitsland met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten, in het bijzonder ten aanzien van schade aan onroerende goederen van particulieren als gevolg van de vroegere steenkolenwinning. In dit onderzoek zal onder meer worden onderzocht of in België en Duitsland door de overheid en bedrijven al dan niet ruimhartiger wordt omgegaan met het toekennen van schadevergoedingen in geval van mijnbouwschade.

Het onderzoek is ook als boek gepubliceerd. Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en DuitslandE. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, M.M.P. van Rede. Boom Juridische Uitgevers, 2016.