Zorgplichten van bedrijven en IMVO

logo Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Ucall-onderzoekers Liesbeth Enneking (projectleider), Ivo Giesen, Marjan Groenouwe, Evelien de Kezel, Louise Vytopil en Tjalling Waterbolk werken aan een onderzoeksproject over zorgplichten van bedrijven op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Dit project wordt gefinancierd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), in opdracht van de Ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. Het onderzoek beoogt een antwoord te bieden op de vraag in hoeverre de zorgplicht van Nederlandse bedrijven ten aanzien van MVO afdoende in de wet is geregeld, dan wel of een explicitering nodig is. Deze vraag komt voort uit het Nederlandse Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten uit december 2013 (p.29).

De focus van het onderzoek zal liggen op de civielrechtelijke zorgplicht van in Nederland gevestigde internationaal opererende ondernemingen ten aanzien van de mens- en milieugerelateerde belangen van derden in de landen waar zij (vaak met behulp van lokale (klein)dochtermaatschappijen en/of zakenpartners) opereren. Er zal gekeken worden naar relevante Nederlandse wetgeving en rechtspraak teneinde te bepalen hoe het Nederlandse recht zich verhoudt tot de UN Guiding Principles on Business & Human Rights. Ook zal bekeken worden in hoeverre de Nederlandse stand van zaken op dit gebied overeenkomt met de situatie in een aantal andere Europese landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Belgiƫ, Zwitserland) en wat de consequenties zijn voor het vestigingsklimaat van regelgeving in deze context.