Civiele voeging in het strafproces

logo Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

UCALL-onderzoekers Renée Kool (project-leider), François Kristen en Jessy Emaus verrichtten in samenwerking met Oscar Pluijmer, Daan van Uhm, Emma van Gelder (verbonden aan het Willem Pompe Instituut), Leonie van Lent (verbonden aan het Montaigne Centrum) en Manoek Houben onderzoek naar de problematiek rond de civiele voeging in het strafproces. Dit project wordt gefinancierd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Het onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre anno 2015 nog belangrijke knelpunten in het schadeverhaal door civiele voeging als benadeelde partij in het strafproces optreden en of er oplossingen zijn voor zaken die nu (gedeeltelijk) niet ontvankelijk worden verklaard, maar die naar de aard van de claim toch zouden kunnen worden afgedaan door de strafrechter. In hoeverre doen eerder geconstateerde knelpunten m.b.t. de voeging zich nog voor of hebben zich inmiddels eventuele nieuwe knelpunten gemanifesteerd? Hoeveel en welk type zaken worden (gedeeltelijk) niet ontvankelijk verklaard en wat zijn de inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggende aan dit oordeel? Welke constructie(s) is of zijn denkbaar als men meer zaken binnen het strafproces wil afdoen? En, indien een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, hoe succesvol verloopt de executie daarvan via het CJiB?

Bekijk het afgeronde onderzoek in de database van WODC.