Business & Human Rights in de EU

Human Rights in Business

Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking heeft deelgenomen aan een door de Europese Commissie (DG Justice) gefinancierd project over toegang tot adequate rechtsmiddelen in de EU-lidstaten voor individuen en gemeenschappen die schade hebben ondervonden als gevolg van de activiteiten van Europese ondernemingen buiten de EU. Dit onderzoek speelt zich af tegen de achtergrond van twee actuele ontwikkelingen:

  1. 1. De opkomende tendens in Westerse landen wereldwijd richting aansprakelijkheidsprocedures tegen internationaal opererende ondernemingen naar aanleiding van schade veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten aan mens en milieu in gastlanden;
  2. 2. Het groeiend politiek, maatschappelijk en juridisch momentum naar aanleiding van het ‘Protect, Respect and Remedy’ VN-beleidsraamwerk inzake Bedrijven en Mensenrechten en de daarbij behorende Guiding Principles.

In dit project, getiteld “Business & Human Rights challenges for cross-border litigation in the European Union”, bundelt Enneking de krachten met een internationaal onderzoeksteam van experts op dit gebied uit o.m. Spanje, Engeland, Oostenrijk, Tsjechië en Nederland. Binnen het project, dat loopt tot eind 2016, is zij de coördinator van de workstream over toepasselijk recht.

Voor meer informatie, zie de website van het project.