Livestream Debat

Drieluik - Toekomst van de veehouderij

Als veterinair kenniscentrum gaan wij graag in gesprek met onze omgeving over actuele, maatschappelijke thema's. In een drieluik over de toekomst van de veehouderij in Nederland zijn we achtereenvolgens in debat gegaan over: Minder antibiotica, maar tot hoever? Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat? en Wat betekent kringlooplandbouw voor het dier? Kijk hieronder de livestreams terug.

Livestream 1ste debat - Minder antibiotica, maar tot hoever?

Livestream 2de debat - Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat?

Livestream 3de debat - Wat betekent kringlooplandbouw voor het dier?