Antibioticaresistentie

Door het gebruik van grote hoeveelheden antibiotica bij mensen en dieren zijn steeds meer micro-organismen resistent tegen antibiotica. Utrechtse onderzoekers houden zich dagelijks bezig met mogelijke oplossingen.

Wat onderzoeken wij zoal?

Debat: Minder antibiotica, maar tot hoever?

In een drieluik over de toekomst van de veehouderij in Nederland gaan we in op de volgende vragen: Hoe gaan wij om met honderden miljoenen landbouwhuisdieren op een relatief klein oppervlak als Nederland? En welke impact heeft dat op mens, dier en milieu? Wat kunnen we doen om het welzijn van dieren in de veehouderij te vergroten? Ons eerste debat op 28 juni 2018 ging over antibioticagebruik. Moeten we dat nog verder verminderen, of is de grens inmiddels bereikt? Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde was erbij en maakte een mooi verslag van het debat. Kijk ook de livestream terug van het debat op 28 juni 2018.

Het debat over Antibiotica werd druk bezocht!