Op weg naar de veehouderij van de toekomst

In Nederland leven wij met honderd miljoenen landbouwhuisdieren op een relatief klein oppervlak. Wat betekent dat voor mens, dier en milieu? Kortom: wat zijn de randvoorwaarden voor een duurzame veehouderij en hoe kunnen wij die in praktijk brengen? Utrechtse onderzoekers bestuderen dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

Veterinair kenniscentrum

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is hèt veterinaire kenniscentrum van Nederland. Vanuit haar veterinaire expertise draagt Diergeneeskunde bij aan maatschappelijke vraagstukken waarin de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie tot mensen en tot hun omgeving, centraal staan. Dit is van groot belang, want veel humane gezondheids- en welzijnsvraagstukken hangen samen met vraagstukken rond diergezondheid. De toekomst van de veehouderij is bij uitstek een van deze maatschappelijke vraagstukken. Uniek aan Diergeneeskunde is dat het kennis en expertise van dieren op alle niveaus heeft: van cel tot organisme tot populatie.

Toekomst veehouderij