Proud and Safe

Logo Proud and Safe research project

Towards a new human rights framework addressing violence against trans and intersex persons 

Trans- en interseks-personen worden over de hele wereld geconfronteerd met ernstige intimidatie en geweld. De mensenrechtenkaders voor gender-gerelateerd geweld, gericht op vrouwen, besteden geen of nauwelijks aandacht aan deze gevallen. Dit project onderzoekt deze normen, verklaart hun tekortkomingen en doet suggesties voor verbetering. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit een veni beurs van NWO. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Hoofdonderzoeker