Cities of Refuge

Hoe gaan steden om met vluchtelingen? Dat is de hoofdvraag in een groot NWO VICI-onderzoek dat prof.dr. Barbara Oomen de komende jaren met een interdisciplinair team gaat uitvoeren.

Lokale overheden kunnen een grote rol spelen in het vluchtelingenvraagstuk en doen dat in de praktijk op heel verschillende manieren. Het Cities of Refuge project gaat de relevantie onderzoeken van internationale mensenrechten in het recht, de praktijk en het discours rond de lokale opvang van vluchtelingen.