De onderzoeksgroep Stratigrafie en Paleontologie doet onderzoek naar de validatie van (biologische) proxies en het ontwikkelen van geologische tijdschalen. De resultaten van deze beide thema's worden gebruikt om gedetailleerde reconstructies van paleomilieus te maken.

Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar abrupte (klimaats-)veranderingen in het verleden. Geologische tijdsintervallen waar op het moment veel aandacht aan wordt besteed zijn het Pleistoceen-Holoceen, het Oligoceen-Mioceen en Paleoceen-Eoceen.

Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige website.