Wat gebeurt er na het onderzoek met het kadaver?

Vernietiging van restmateriaal

De Europese destructiewetgeving schrijft voor dat materiaal van dierlijke herkomst moet worden vernietigd met het oog op de volksgezondheid of uit ethische overwegingen. Na het onderzoek worden het kadaver en dierlijk restmateriaal dan ook opgehaald door een verwerkingsbedrijf (Rendac).

Groene energie
Bijzonder is dat de eindproducten uiteindelijk worden omgezet in groene energie en duurzame brandstof.