Wat gebeurt er als een potvis of dolfijn strandt?

Strandingen van dolfijnen en walvissen zijn zeldzaam

Strandingen van dolfijnen en walvissen zijn in Nederland eigenlijk zeldzaam. Hierdoor is er geen lopend project naar strandingsoorzaken van deze soorten. Wel zijn er in recente jaren meer en meer dode dolfijnen en walvissen op de Nederlandse kust gevonden. Zo lagen er in januari 2016 nog zes potvissen op het eiland Texel en werden in maart 2016 twee dode spitssnuitdolfijnen in Zeeland gevonden.

Onderzoek naar andere walvissoorten 
Om vragen vanuit de maatschappij te kunnen beantwoorden en vanwege een wetenschappelijk interesse, vindt er steeds meer onderzoek plaats naar andere walvissoorten. Dit wordt gesteund vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), maar grotendeels vrijwillig uitgevoerd.

Walvisprotocol
Als er een walvis of dolfijn strandt, dan treedt het Protocol stranding levende grote walvisachtigen in werking. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld naar aanleiding van de stranding van bultrug ‘Johannes’ op het onbewoonde natuureiland de Razende Bol bij Texel in december 2012. Dolfijnen zijn vaak klein genoeg om de sectiezaal van pathologie nog binnen te kunnen komen. Alle walvisachtigen groter dan vijf meter zijn door hun gewicht eigenlijk niet te verplaatsen. Dan wordt de sectie op het strand gedaan.

Stukjes weefsel verzamelen bij een potvis kost onze medewerkers iets meer energie dan bij een bruinvis...