Waarom vindt het onderzoek plaats bij de faculteit Diergeneeskunde?

Expertise over strandingen op één centrale plek

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Bij de afdeling Pathologie verzamelen en verspreiden we kennis over de functie en disfunctie van cellen, weefsels en organen. Daardoor hebben wij veel expertise over de ziekteleer van wildlife en andere diersoorten. Deze zetten we ook in bij het onderzoek naar gestrande dieren.

Strandingspatronen herkennen
De faculteit in Utrecht is uitermate geschikt om het strandingsonderzoek uit te voeren gezien de centrale locatie, aanwezige faciliteiten en expertise op het gebied van veterinaire pathologie. Het postmortale onderzoek aan bruinvissen in Nederland wordt nu op één locatie uitgevoerd, het hele jaar door. Zo kunnen we veranderingen in strandingspatronen en doodsoorzaken vroegtijdig herkennen en signaleren, en daarop reageren.

Ook grotere walvissen en dolfijnen
Naast de vele bruinvissen per jaar, stranden er ook met enige regelmaat grotere walvissen en dolfijnen op de Nederlandse kust. Door de nauwe samenwerking met het nationale strandingsnetwerk, het ministerie en andere partners heeft de faculteit Diergeneeskunde ook een centrale rol gekregen in het onderzoek naar de oorzaken van walvisstrandingen in Nederland.