Effecten van geur op gemotiveerd gedrag

Geur en motivatie

Door mensen geuren te laten ruiken in een Virtual Reality omgeving onderzoeken wij hoe een realistische omgeving bijdraagt aan hoe geuren gemotiveerd gedrag sturen, zoals schoonmaakgedrag. We zien dat zowel een echte-wereld omgeving als een passende geur (schoonmaakgeur) onze motivatie 'aanzetten', ten opzichte van een steriele omgeving en een niet-passende, plezierige geur. Daarnaast kijken we naar de invloed van gevoeligheid voor walging op de motivatie om bepaalde geuren te vermijden en te ontdekken.

Voor delen van dit project werken we samen met Josh Tybur (VU).

Onderzoekers