Kennisvalorisatie

Kennis en kunde omzetten in maatschappelijke en commerciёle toepassingen

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Klimaatverandering, ziektebestrijding, duurzame energie en veranderende familierelaties zijn voorbeelden van maatschappelijk relevant onderzoek van Utrechtse wetenschappers. Er wordt samengewerkt op basis van contractresearch, in projecten en in kennisconsortia. Ook zijn diverse onderzoekers een eigen bedrijf gestart.

Specialistische valorisatie-ondersteuning wordt aangeboden door de Knowledge Transfer Office (KTO), deel van Utrecht Holdings. Het KTO biedt ondersteuning in het schrijven van de kennisbenuttingsparagraaf, geeft advies over samenwerking met externe partijen, intellectueel eigendom en ondersteunt het aanvragen van licenties en patenten en ondernemerschap 

Research support offices

Advies en ondersteuning voor onderzoekers bij samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het verwerven van tweede en derde geldstroomprojecten wordt verzorgd door de faculteiten. De Research Support Offices fungeren als eerste aanspreekpunt voor onderzoekers.