Internationale netwerken

De Universiteit Utrecht is actief lid van diverse gerenommeerde internationale onderzoek- en onderwijsnetwerken.

League of European Research Universities (LERU)

De Universiteit Utrecht is lid van de League of European Research Universities (LERU). De LERU is een vereniging van grote, gelijkgestemde Europese onderzoeksuniversiteiten die door samenwerking invloed willen uitoefenen op de Europese beleidsagenda op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie. De LERU-universiteiten pleiten onder meer voor het vergroten van kansen voor fundamenteel, grensverleggend onderzoek, het bevorderen van de mogelijkheden voor excellent onderwijs in een onderzoeksintensieve omgeving en het beter uitbuiten van de rollen die Europese universiteiten kunnen spelen in innovatieprocessen.

Leden van de LERU

Oud-rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan is tot 1 juni 2018 voorzitter van de board van de LERU. Vanaf 1 juni 2018 maakt aanstaand rector magnificus prof. dr. Henk Kummeling deel uit van de Rector’s Assembly van de LERU.

UtrechtNetwork

In het Utrecht Network werkt de Universiteit Utrecht samen met 32 universiteiten uit 28 landen in Europa. Het Utrecht Network stimuleert de uitwisseling van studenten en staf, zowel tussen de 32 leden als met universitaire netwerken buiten Europa. Het Utrecht Network werkt samen met de veertien universiteiten van de Mid American Universities International en zeven Australische universiteiten verenigd in het Australian European Network.