Innoveren voor het algemeen belang

Technische en sociale innovatie kan bijdragen aan meer duurzaamheid, economische groei, gelijkheid en welzijn. Maar innovatie kan ook maatschappelijke en financiële schade veroorzaken, schadelijk zijn voor het milieu, (nieuwe) ongelijkheden oproepen, privacy en andere vrijheden aantasten en mogelijkheden voor fraude creëren. Het is daarom van belang te begrijpen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van innovatie en hoe innovaties het best kunnen worden gereguleerd.

In het onderzoeksthema Regulering van Innovatie werken teams van bestuurskundigen, economen en juristen samen om te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovaties het algemeen belang dienen. Welke innovaties maken hun beloften waar en welke niet? Wat zijn de gevolgen van innovaties voor de kwaliteit van producten, diensten en, uiteindelijk, de samenleving? En hoe kunnen we innovaties zo reguleren dat ze de grootste bijdrage aan de samenleving leveren?

Onderzoeksdomeinen

Binnen het onderzoeksthema worden deze vragen bestudeerd in drie domeinen:

  • FinTech: ICT-gedreven innovatie in de financiële sector
  • Sociale innovatie in de gezondheidszorg: nieuwe manieren om zorg te organiseren en aan te bieden
  • Duurzame energie: naar een energietransitie in energie-intensieve industrieën

Meer informatie over deze drie projecten en de teams die eraan werken vindt u op de Engelse webpagina’s.

Resilient Societies

Regulering van Innovatie (Regulation of Innovation) is een van de subthema's van Resilient Societies. Binnen dit overkoepelende thema bundelt de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar  krachten in multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Het onderzoek in het programma wordt uitgevoerd in drie subthema’s. Behalve Regulation of Innovation zijn dit: