Professionals en Context

Onderzoek dat hoort bij 'Professionals en Context' geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe ontwikkelen professionele werkvelden en professionalisme zich?
     
  2. Hoe worden professionals en hun werk beïnvloed door normen en routines?