Prof. dr. Herman Philipse

Prof. dr. Herman Philipse
Herman Philipse

Herman Philipse werd in 2003 universiteitshoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht na achttien jaar hoogleraar in de wijsbegeerte geweest te zijn aan de Leidse universiteit. Hij studeerde af in de rechten en de wijsbegeerte (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen en werkte aan de Universiteit Leuven. Hij publiceerde vele artikelen zoals A Defence of Empiricism, The Phenomenological Movement en Overcoming Epistemology.

Philipse schreef meerdere boeken, zoals de kritische Heideggerstudie Heidegger's Philosophy of Being (Princeton University Press, 1998). In februari 2012 publiceerde Oxford University Press zijn boek God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason. Naast zijn wetenschappelijk werk schreef hij talrijke artikelen voor een breder publiek en werd in Nederland bekend door zijn Atheïstisch manifest (Prometheus, 1995) en zijn optreden als columnist in het televisieprogramma Buitenhof.

In Utrecht verzorgt Philipse naast zijn andere onderwijs elk jaar een Studium Generale serie over wijsgerige onderwerpen, die op audio CD wordt gepubliceerd. Hij gaf tot 2011 één trimester per jaar gastcolleges aan de Universiteit van Oxford.