Proefdiervrije testen voor hormoon ontregelende stoffen – van wetenschap tot wettelijke goedkeuring (AFARA)

Dagelijks worden mensen blootgesteld aan verschillende chemicaliën en geneesmiddelen. Veiligheidsbeoordelingen zijn nodig om ons te beschermen tegen de mogelijke gezondheidsrisico's van blootstelling aan deze stoffen. Tot op heden maken deze beoordelingen gebruik van proefdieronderzoek. Steeds vaker wordt dit soort onderzoek bekritiseerd. Het AFARA-project doet daarom onderzoek naar het proces van acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen in de veiligheidsbeoordeling van stoffen, met een focus op hormoonverstorende chemicaliën. AFARA staat voor “Animal-Free Assays for endocrine disruption – from science to Regulatory Acceptance”.

Proefdiervrije teststrategieën creëren

In het maatschappelijke debat is er steeds meer belangstelling voor dierenwelzijn. Wetenschappers kijken daarom naar de mogelijkheid om alternatieve teststrategieën te gebruiken in hun onderzoek en werk. Hoewel de overgang naar proefdiervrije teststrategieën aan de gang is en er talloze proefdiervrije modellen worden ontwikkeld, zijn deze modellen slechts in zeer beperkte mate in gebruik bij de veiligheidsbeoordeling. Dit geldt met name voor de identificatie van hormoonverstorende chemische stoffen, die per definitie een nadelig effect hebben op mensen en andere organismen. Het AFARA-project onderzoekt daarom het proces van acceptatie en implementatie van de bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van hormoonverstorende chemicaliën.

Ons interdisciplinaire consortium werkt aan een toekomstvisie waarin mensen beter beschermd worden tegen de schadelijke effecten van hormoonverstorende stoffen. Hierin staan teststrategieën op basis van proefdiervrije en humaan-relevante modellen die geaccepteerd worden in regelgevende kaders centraal.

Meer informatie over het project

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Het AFARA-project (met projectnummer NWA.1395.20.008) maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

   

Logo AFARA