Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici)

De NWO Vernieuwingsimpuls richt zich met drie persoonsgebonden subsidievormen op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel).

Veni

De Veni-subsidievorm biedt pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. De subsidie bedraagt maximaal 250 duizend euro.

Vidi

De Vidi-subsidievorm is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht en daarbij hebben aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Zij mogen een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en daartoe zelf een of meer onderzoekers aanstellen. De subsidie bedraagt maximaal 800 duizend euro.

Vici

De Vici-subsidies zijn persoonsgebonden en bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de beste tien procent van hun onderzoeksveld. Daarnaast hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onderzoekers kunnen optreden. Vici-laureaten mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Ervaren onderzoekers die zich aanmelden voor de voorinschrijving, kunnen dat acht jaar tot maximaal vijftien jaar na hun promotie doen. De subsidie bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro.

Veni- Vidi-, Vici laureaten
2019

Vici (call 2018) 

2018

Veni (call 2018)

Vidi (call 2017)

Vici (call 2017)

2017

Veni (call 2017)

Vidi (call 2016)

Vici (call 2016)

2016

Veni (call 2016)
Vidi (call 2015)
Vici (call 2015)

2015

Veni (call 2015)
Vidi (call 2014)
Vici (call 2014)

2014

Veni (call 2014)

Vidi (call 2013)

Vici (call 2013)

2013

Veni (call 2013)

Vidi (call 2012)

Vici (call 2012)

2012

Veni (call 2012)

Vidi (call 2011)

Vici (call 2011)

De laureaten op deze website staan vermeld onder het jaar van toekenning (en dus niet in het jaar van de Call for Proposals).