De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vervult drie (wettelijke) taken: genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines, bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten en adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening.

KNAW-prijzen

Om inhoud te geven aan haar wetenschappelijke taken kent de KNAW wetenschappelijke prijzen toe en voert zij subsidieprogramma's uit. Hieronder vallen onder andere de prijs Akademiehoogleraren en de internationale Heinekenprijzen.

De Jonge Akademie

De KNAW zoekt naar middelen om verbindingen te leggen met jonge wetenschappers. De Jonge Akademie, een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid, is hier een voorbeeld van.

KNAW-leden

De KNAW kiest jaarlijks maximaal 16 nieuwe leden. Een lidmaatschap is voor het leven. De KNAW telt circa 500 leden. Lidmaatschap van de KNAW is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière. Op dit moment zijn 50 KNAW-leden als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Lees meer op de website van de KNAW.