Liberale en onliberale democratie

In 1990 leek de wereldwijde hegemonie van de liberale democratie vrijwel zeker. De val van de Berlijnse Muur betekende het einde van de belangrijkste rivaal, het sovjetcommunisme. Maar de triomf van de liberale democratie was van korte duur. Medio 2000 begon het momentum in de richting van een steeds liberaler en democratischer wordende wereld te haperen en een 'onliberale' vorm van democratie was in opkomst. 

Interdisciplinair platform

Onze onderzoekers bestuderen de geschiedenis van de democratie in al haar verschillende vormen om een beter inzicht te krijgen in de huidige democratische crisis. Politieke Geschiedenis heeft daarom het initiatief genomen tot het platform Liberal and illiberal democracy, waar wetenschappers met verschillende disciplinaire achtergronden met elkaar in contact treden en samenwerken om de huidige crisis van de democratie, haar historische wortels en haar gevolgen te begrijpen, en er praktische oplossingen voor aan te dragen. Daarnaast willen we onderzoekers ondersteunen bij het publiceren van de resultaten van hun onderzoek, om dat onderzoek bij beleidsmakers en een breder publiek bekend te maken.