Physics of Light in Complex Systems

In plaats van het pixel voor pixel verzamelen van imaging-informatie, benaderen wij imaging vanuit het oogpunt van optimale information retrieval: Wat is de informatie die we nodig hebben, en hoe krijgen we het? Meer informatie over ons onderzoek is te vinden in het Engels.