Zelfregulatie over generaties: de rol van opvoeding

Ouderlijke zelf- en emotieregulatie

Het leren van adequate zelfregulatie vaardigheden – het kunnen reguleren van het eigen gedrag, cognities en emoties - is een belangrijk doel in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Gebrekkige zelfregulatie staat centraal in de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen, en daarom is het van groot belang om voorspellers van zelfregulatie te onderzoeken. Uit eerdere studies weten we dat zelfregulatie vaardigheden van ouders naar kinderen worden doorgegeven; deels door overerving, maar ook deels door de opvoeding. In een serie van studies onderzoeken wij hoe zelfregulatie vaardigheden van ouders op kinderen worden doorgegeven.

Onderzoekers