Welke rol speelt ouderlijke zelfregulatie in de opvoeding?

Kind in rommelige kamer

Door in te zoomen op interacties tussen ouders en kinderen in dagelijkse situaties willen we een beter beeld krijgen van de manier waarop zelfregulatie een rol speelt in de opvoeding. Door eerdere studies denken wij onder anderen dat ouders met minder goede zelfregulatie vaardigheden sneller geïrriteerd raken als hun kind niet meewerkt of boos is. Voor dit project hebben wij ouders en kinderen daarom gefilmd op momenten waarop kinderen vaak niet meewerken of boos zijn (bijvoorbeeld tijdens het opruimen) en hun gedrag van seconde tot seconde gecodeerd. Ouders hebben een aantal taken uitgevoerd waarmee wij zelfregulatie meten. Op deze manier kunnen wij in detail onderzoeken hoe de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan verschilt afhankelijk van hun zelfregulatie vaardigheden.

Onderzoekers
Telefoon: 030 253 4566
Universitair hoofddocent
Telefoon: 030 253 4896
Universitair docent
Contact