Welke opvoedingsvaardigheden zijn belangrijk in de ontwikkeling van zelfregulatie?

Vader en zoon hand in hand

Middels een systematische analyse van vergelijkbare eerder uitgevoerde studies (een meta-analyse) onderzoeken wij welke opvoedingsvaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van zelfregulatie. We denken dat kinderen betere zelfregulatievaardigheden ontwikkelen wanneer hun ouders op een positieve manier controle uitoefenen (door bijvoorbeeld het geven van instructies en het consequent hanteren van regels) en responsief zijn (zoals warmte en steun tonen) in de opvoeding dan wanneer ouders op een negatieve manier controle uitoefenen (zoals het gebruik van harde straffen). Door de resultaten van vergelijkbare studies te analyseren, kunnen we op een betrouwbare manier onderzoeken of opvoedingsvaardigheden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zelfregulatie van kinderen en adolescenten.

Onderzoekers
Telefoon: 030 253 4566
Universitair hoofddocent
Contact
Telefoon: 030 253 4566
Universitair hoofddocent