Rots & Water

Interventieprogramma Rots & Water

De interventie Rots & Water: effectief voor vmbo-leerlingen?

Rots en Water (R&W) is een psychofysieke interventie om kinderen sociaal weerbaarder te maken. Deze interventie wordt vaak toegepast op scholen tijdens de gymles. Hoewel de interventie wereldwijd wordt gegeven, weten we nog niet of R&W effectief is, voor welke kinderen het werkt of hoe het eventueel werkt.

Met dit project onderzoeken we of R&W de socio-emotionele aanpassing en sociale veiligheid van VMBO leerlingen kan verbeteren. Ook onderzoeken we HOE het werkt en voor WELKE leerlingen R&W vooral effectief is.

De methode van onderzoek is een Randomized Controlled Trial (RCT): VMBO-scholen verspreid over Nederland  zijn volgens toeval in drie verschillende R&W groepen ingedeeld: “R&W licht” (een kernteam van (gym)docenten is getraind in R&W), “R&W standaard” (het kernteam en ook de rest van het lesgevende docententeam is getraind in R&W) en “R&W plus” (ook de ouders worden erbij betrokken). Daarnaast zijn er scholen willekeurig ingedeeld in een controle groep die geen R&W ontvangt.

De leerlingen krijgen R&W training in klas 1 en klas 2. De eerste resultaten verwachten we eind 2019.

Trailer documentaire Rots & Water

Onderzoekers

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut en Rutgers.

Financiering

Het project wordt gefinancieerd door Zon-Mw (subsidienummer 531001106).

Contactpersoon