Pesten op school

Pesten op school

Pesten is een subtype van agressief gedrag, waarbij één of meerdere kinderen of jongeren bij herhaling een betrekkelijk machteloze ander aanvallen, vernederen of buitensluiten.

In dit project proberen we op verschillende vragen antwoord te krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Hebben daders een tekort aan sociale vaardigheden of zijn zij juist slimme manipulatoren?
  • Welke voordelen krijgen daders door te pesten en staan daar nadelen tegenover?
  • Wat is de relatie tussen pesten en een hoge positie in de klas en kun je een hoge positie ook op positieve manieren verkrijgen?
  • Zijn kinderen met narcistische trekken eerder geneigd tot pesten?
  • Hoe kun je pesten meten en maakt dat uit voor het aantal daders en slachtoffers dat je vindt?
  • Sommige kinderen proberen het slachtoffer te helpen: op welke manieren doen ze dat en hangt de manier waarop ze dat doen samen met de positie van het kind in de groep?

Onderzoekers